domenica 5 dicembre 2010

Sanda Nəcolə, tə tèngh 'jènd'o corə

Oggi ecco un'altra filastrocca in dialetto terlizzese su San Nicola

SAN NICOLA TI TENGO NEL CUORE

Sanda Nəcolə, tə tèngh 'jènd'o corə!
Jà da quəsə nu ànnə c'aspèttə la fèsta tauə.
Tòtt
ə rə ddèjə u bbùnə nan so fàttə:
a mamm' e tat
ə', promèssə tantə e quandə;
o maestr
ə la pacienzə so fattə pèrdə,
a l
ə cumbàgnə lə quadìrnə so scrèttə.
Cèrt
ə, chèss' jà uvèrə, ma ièjə nan sò sàndə
e p
ə coss'alt'ànnə soltàndə
m
ə putə, almènə tèuə, pərdunə'
e qualche sciucuarìdd
ə purtə'!
C
ə po' kualke causə t'avànzə
arr
əcurdətə də cə tènə malacriànzə.
Promess
ə nan tə nə fàzzə
p
ə nan passə' pə pàzzə!
Testo e foto di Francesco De Nicolo
Foto: statua di San Nicola della chiesa di S. Agostino a Giovinazzo

Nessun commento:

Posta un commento

Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...